Neprevzatie tovaru

Uskutočnením objednávky v našom internetovom obchode www.topznacky.sk súhlasíte s obchodnými podmienkami uvedenými na našej internetovej stránke čím uskutočníte u nás ZÁVÄZNÚ objednávku.

Vo všeobecných podmienkach uzavretých medzi kupujúcim a predávajúcim je uvedené, že:

 

1. Za neprevzatie objednanej zásielky od kuriéra UPS je poplatok 10 €.

Pokiaľ kupujúci tento poplatok nezaplatí do 14 dní od upozornenia na zaplatenie na účet predávajúceho, bude od neho vymáhaná škoda podľa obchodného a občianského zákonníka, ktorú predávajúcemu spôsobil.

 

2. Upomienka 11€ (sms alebo emailom)

 

3. Upomienka 13€ (pošta)

 

4. 26,56 € - vystavenie žiadosti na súd na platobný rozkaz

 

5. 26,56 € - vystavenie žiadosti na exekučné konanie

Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Splatnosť upomienok je spravidla 14 dní od odoslania, (presný dátum, suma a číslo objednávky bude vždy uvedené v upomienke).

Poplatky spojené so súdnym a exekučným konanim 9,96 € - podanie návrhu na exekučné konanie (poplatok exekútora) + ďalšie poplatky exekútora.

Číslo účtu / IBAN SK7211000000002941464068, variabilný symbol je číslo objednávky

Tím ″TOP značky″

Kontakt

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom komunikačného softvéru Skype

Tel.: +421 907 025 025
Tel.: +421 908 070 070

E-mail: obchod@topznacky.sk
E-mail: topznacky@gmail.com

Skype: oblečenie


prejsť na začiatok